Dernek Tarihçesi


logo


                                 REKREASYON DERNEĞİ

 

        2014 yılında kuruluşunun 55. yılını çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle

 kutladığımız Derneğimiz, 1959 yılında Lerzan Bengisu Hanımefendi ve 10 arkadaşı tarafından

   İstanbul’da kurulmuştur.

        O yıllardaki adı ‘ Rekreasyon Cemiyeti’ olan Dernek, resim, heykel ve seramik gibi sanatın

farklı dallarıyla ilgilenen üyeleriyle çok sayıda sergiler açmış, konferanslar ve şiir dinletileri   

   düzenlemiştir.

Rekreasyon Derneği’nin kurucu-başkanı olan Sn. Lerzan Bengisu, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek

        Okulu Resim ve Heykel Bölümü mezunu bir heykeltıraştır ve Cumhuriyet döneminin

Çağdaş Türk Heykeltıraşları arasında yer alır. Taksim Gezi Parkı’nda bulunan ‘Barış Heykeli’ de 

(1974) onun eseridir. 1974 yılında Rekreasyon Derneği Başkanlığı görevini orman mühendisi olan

Sn. Mehmet Ali Gökberk devralmıştır. Şimdiki Onursal Başkanımız seramikçi-ressam

        Sn. Dr. Güngör Arıbal ise 1991 yılından 19 Ocak 2014’e kadar Dernek Başkanlığını 23 yıl boyunca                     başarı ve özveri ile sürdürmüştür.

Tüzüğünde de yazılı olduğu gibi Derneğimizin kuruluş amacı, üyelerinin günlük uğraşılarının

dışındaki boş zamanlarını değerlendirmek, güzel sanatların çeşitli bölümlerinde çalışarak

yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını, sportif ve doğaya yönelik faaliyetlerde

bulunarak ruh ve beden sağlıklarını korumalarını sağlamaya yardımcı olmaktır.

İnsanlar özellikle son 50 yıldır ileri teknoloji ve yoğun iş temposu içinde monoton bir hayat

sürdürmektedirler. Kişiyi hayata bağlayan, dinlendirici, eğlendirici, meşgul edici etkinliklere

katılmak suretiyle canlılık kazandıran faaliyetlerin tamamı “rekreasyom” dur ve bireylerin ya da

toplumların bedensel ve zihinsel açıdan sağlıklı kalabilmeleri için büyük önem taşır.

Rekreasyon aslında bireyin bütün şartlanmalardan sıyrılıp yaratıcılığını ortaya koyduğu bir

eylemdir. Bu bağlamda Derneğimiz her yaş grubu ve sosyal çevreden insana atölye dersleri

vermekte, spor etkinlikleri, müzik ve şiir dinletileri düzenlemektedir.

Aralarında birçok ünlü sanatçının da yer aldığı 250 kayıtlı üyesi bulunan Rekreasyon Derneğimizin

Adana, Amasya, Edirne, Eskişehir ve İzmir’ de temsilcilikleri bulunmaktadır. Üyelerimizle birlikte

güzel sanatların çeşitli dallarında çalışmalar yaparak yurt içinde ve yurt dışında sergilere

katılmanın yanı sıra, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de destek vermekteyiz.

Akademisyen üyelerimiz de uzmanlık alanları ile ilgili paneller, söyleşiler ve konferanslar

düzenleyerek bireylere sanatsal boyutta katkıda bulunmayı ve estetik bilinci

daha geniş bir tabana yaymayı hedeflemişlerdir.